Organizowanie zasiłków pogrzebowych

trzymanie białych kwiatówZasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS lub KRUS przeznaczonym na pokrycie kosztów pogrzebu zmarłego. Otrzymują go osoby, które faktycznie poniosły koszty. Najczęściej jest to najbliższa rodzina zmarłego, jednak mogą ubiegać się o niego również także inne podmioty, które zajęły się pochówkiem np. Dom Pomocy Społecznej, pracodawca, a nawet obca osoba.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziny zmarłego, Zakład Pogrzebowy Credo służy pomocą w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego. W tym celu przygotuje i skompletuje niezbędne dokumenty oraz przekaże je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych.

Dla Państwa wygody oferujemy kredytowanie pogrzebów w ramach zasiłku pogrzebowego.